No est mai tropu tardu po imparai a chistionai e scriri in Sardu – IV

Capìtulu 4

De sa diglossia a su bilinguismu

 In su Capìtulu 3 eus acinnau a sa diglossia, est a nai sa postura chi is duas lìnguas de su logu tenint oi in Sardìnnia; sa tenta chi ant pigau is movimentus po su sardu batallat po mudai custa diglossia a bilinguìsmu, chi est sa connoscèntzia e imperu fitianu (frequente) de duas lìnguas, fueddadas e scritas in dònnia momentu e logu de sa vida de dònnia dii (formali e no, est a nai finsas po si marcai is billeteddus de is apuntus), duncas pensadas e bìvias che agualis e de paris dinnidadi. Sa diglossia invècias inserrat s’imperu de is duas lìnguas a momentus e logus diferentis, lassendi a sa lìngua ètnica funtzionis de comunicatzioni meda prus strinta de sa lìngua statali: custu portat sa genti a pensai e bivi su sardu che a una lìngua prus bàscia de s’italianu (e politicamenti dda presentat comenti a unu dialetu de cussu).

Funt is diferèntzias psico-sotzialis etotu chi faint intendi sa lìngua ètnica prus bàscia: custa difatis est fueddada sceti, giai mai scrita me is imperus de dònnia dii (privaus o aministrativus), est connota in sa comunidadi ètnica sceti, est assugetada a sa cobertura de sa lìngua de su stadu, duncas segada me is imperus ofitzialis, est chena de standard fueddau, scritu e studiau chi siat pretzisu po totus, est pensada de pagu primori finsas de is chi dda fueddant etotu, arricit mala pregonàntzia (cattiva pubblicità) de su stadu (cantu bortas eus intèndiu “Resterete poveri e ignoranti, etc. etc.”?), est proibia in sa scola (in su passau finsas a corpus!), no s’agatat me is mèdius de comunicatzioni (pruschetotu TV e giornalis): duncas est bìvia cun tìrria, afutimentu e/o sentidu de bascesa (complesso di inferiorità), e aici su no ddi essi sintzillus (leali) portat a perdi s’identidadi culturali.

S’arremèdiu a cust’arrori est su bilinguismu: ca sa lìngua est sa prus aina manna de s’identidadi e, cun sa stòria e sa cultura, est sa chi si fait su chi seus; ca no seus italianus, comenti no seus stètius bizantinus, cadalanus, spanniolus o piemontesus; po no nci sperdi totu sa stòria e sa cultura nosta; ca chi torraus a pensai in sardu, no s’eus a fai imponni sa polìtica chi serbit a is àterus prus che a nosu, duncas eus a essi prus arricus intamis che prus pòburus.

Est innoi etotu chi nascit sa netzessidadi de unu standard linguìsticu, chi est sa prus aina de importu po una fueddada chi bollat essi lìngua: ca ddi donat arrègulas e normas arricias de totus e duncas sa dinnidadi polìtica de lìngua scrita. Is calidadis chi su standard donat a una lìngua funt: su spainamentu, s’uniformidadi, sa durada in su tempus, sa possibilidadi de dda studiai, s’imperu in dònnia campu e momentu de sa vida e de sa comunicatzioni e in d-unu fueddu sa spera sotzio-econòmica aguali a sa lìngua de su stadu (ca finsas chini chistionat in sardu depit tenni is pròpius possibilidadis sotzialis e econòmicas de chini chistionat in italianu).

A dolu mannu perou est stètia sa chistioni de su standard etotu chi at fatu de frenu a su strobeddu de s’imperu de su sardu, e sa nexi est unu pagheddu de totus: is chi funt contràrius a su sardu nant ca no fait a sceberai unu standard ca su sardu est tropu partziu in dialetus e no fait a ndi sceberai unu; is chi bolint su sardu che a lìngua co-ofitziali cun s’italianu ant passau annus gherrendi intra issus po ca no fiant diacòrdiu in custu sceberu; sa Regioni (cun delìbera de sa Giunta Soru, chena dibatimentu o avotu in su Consillu e in sa sotziedadi) at propostu in bia sperimentali unu standard (sa LSC, limba sarda comuna) chi est a basi logudoresa e is biddas de cabebàsciu no dd’ant arricia.

Posta sa diferèntzia manna intra is duas macro-bariedadis, deu creu chi s’iat a podi ofitzialisai unu standard a duas normas, una po su cabesusu (su “logudoresu”) e una po su cabebàsciu (su “campidanesu”): s’annu passau su Consillu Provintziali de Casteddu at deliberau a totòmini is Arrègulas po sa norma campidanesa (comenti giai nau in sa Premissa) e me is capìtulus chi benint apu a circai de ddas amostai, inditendi su tretu chi sa bariedadi naturali nosta (su mogoresu) depit fai po lompi a custa norma scrita chi podit essi arricia de totu is biddas de sa Sardìnnia de bàsciu.

sighit…

Stèvini Cherchi
No est mai tropu tardu…
[Premissa]
[Capitulu 1]
[Capitulu 2]
[Capitulu 2 Bis]
[Capitulu 3]

Annunci

5 risposte a “No est mai tropu tardu po imparai a chistionai e scriri in Sardu – IV

  1. Pingback: No est mai tropu tardu po imparai a chistionai e scriri in Sardu – VII | mogoresbook

  2. Pingback: No est mai tropu tardu po imparai a chistionai e scriri in Sardu – V | mogoresbook

  3. Pingback: No est mai tropu tardu po imparai a chistionai e scriri in Sardu – V | mogoresbook

  4. Pingback: Ainas po su sardu – 4 « Stèvini …su chercu

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...